Khách Sạn Stella Maris Nha Trang


LIÊN HỆ

Stella Maris Nha Trang Hotel ****

Add: 57 Tuệ Tĩnh str., Nha Trang City, Việt Nam

Tel: (+84-58) 3.528.518 - 3.528.519 - Fax: (+84-58) 3.528.518

Sales Dept:

sales@stellamarisnhatranghotel.com

Reservation:

reservation@stellamarisnhatranghotel.com

Banquet:

banquet@stellamarisnhatranghotel.com

Careers:

hr@stellamarisnhatranghotel.com

Vui lòng điền theo mẫu sau:

Từ: *

Đến: *

Chủ đề: *

Nội dung: *