KHÁCH SẠN Stella Maris Nha Trang


CÁC CHÍNH SÁCH

1 Thời gian nhận phòng từ 14h.00. Và thời gian trả phòng là 12h.00.

2 Trả phòng trễ thời gian quy định nói trên sẽ bị tính phí như sau:

-  Trả phòng trễ trước 18h:00           : 50% giá phòng 

-  Trả phòng trễ sau 18h:00              :100% giá phòng 

3 Khách sạn có quy định về việc sử dụng phòng hút thuốc và một số nơi công cộng