CÁC CHÍNH SÁCH CHUNG

Đặt phòng: Mọi thông tin về đặt phòng, xác nhận, sửa đổi và hủy vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận đặt phòng của khách sạn qua điện thoại hoặc email tại:

Nhận phòng và Trả phòng:

– Thời gian nhận phòng (check-in) là từ sau 14h00 ngày đến.

– Thời gian trả phòng (check-out) là trước 12h00 ngày trả

– Việc nhận phòng sớm hơn sẽ phụ thuộc vào tình trạng phòng trống của khách sạn. Bộ phận Lễ Tân giải quyết linh động cho khách nhận phòng sớm hoặc trả phòng trễ hơn so với quy định nếu Lễ Tân có thể kiểm soát và đảm bảo theo công suất phòng trống trên hệ thống, cụ thể như sau:

 • Nhận phòng sau 12h00: không tính phí  (TÙY THUỘC TÌNH TRẠNG PHÒNG SẴN CÓ)
 • Trả phòng trước 13h00: không tính phí (TÙY THUỘC TÌNH TRẠNG PHÒNG SẴN CÓ)

– Việc yêu cầu nhận phòng sớm hoặc trả phòng trễ của khách hàng sẽ được xác nhận và phụ thuộc vào công suất phòng và tình trạng phòng. Đối với trường hợp khách hàng muốn nhận phòng sớm, phí phụ thu sẽ được áp dụng như sau:

 • Nhận phòng trước 6h00          :    100% tiền phòng vào ngày đến
 • Nhận phòng từ 6h00 – 10h00   :     50% tiền phòng vào ngày đến
 • Nhận phòng từ 10h00 – 12h00 :     30% tiền phòng vào ngày đến

– Khách hàng có thể trả phòng trễ hoặc gia hạn việc tiếp tục ở lại căn cứ vào tình hình phòng trống nhưng phải báo trước cho Bộ phận Lễ Tân của khách sạn và áp dụng mức phí phụ thu như sau:

 • Trả phòng trễ trước 14h00    :           30% tiền phòng của ngày trả phòng
 • Trả phòng trễ trước 17h00    :           50% tiền phòng của ngày trả phòng
 • Trả phòng trễ từ sau 17h00   :          100% tiền phòng của ngày trả phòng

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

Trả phòng sớm

Cơ sở lưu trú sẽ tính phí trả phòng sớm 100% đối với các trường hợp khách trả phòng sớm hơn ngày trả phòng gốc (ngày trả phòng đã đặt).

Trả phòng muộnTheo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với Bộ phận tiền sảnh. Phụ phí sẽ được áp dụng.

Chính sách đảm bảo

 • Với các đặt phòng không đảm bảo (không cọc), khách sạn sẽ bảo lưu đặt phòng đến 18:00 (giờ địa phương). Sau 18:00 (giờ địa phương), nếu khách không xuất hiện, đặt phòng sẽ bị hủy.
 • Những khách đến sau 18:00 (giờ địa phương) phải có sự đảm bảo (đặt cọc ít nhất 30% giá trị booking)
 • Bắt buộc cọc với các đặt phòng vào cuối tuần và mùa cao điểm

Chính sách hủy đặt phòng

Đối với đặt phòng giá tiêu chuẩn:

Thông báo huỷ phòng trước 14 ngày trước ngày nhận phòng sẽ không tính phí. Thông báo huỷ phòng từ 14 đến 05 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 50% trên tổng phí đặt phòng. Thông báo huỷ phòng ít hơn 03 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 100% tổng phí đặt phòng.

Đối với đặt phòng giá khuyến mãi:

Không chấp nhận thông báo huỷ phòng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi nhận được xác nhận đặt phòng. Trường hợp Quý khách không đến nhận phòng mà không thông báo, Quý khách sẽ phải chịu thanh toán toàn bộ tổng phí đặt phòng, khách sạn sẽ không hoàn trả hoặc bảo lưu lại bất kì khoản phí nào đã đặt cọc trước đó.

LƯU Ý:

 • Chúng tôi có quyền thay đổi điều kiện, hủy bỏ chính sách bất cứ lúc nào không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thay đổi ngày, loại phòng… gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh hoặc trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh…).
 • Khách sạn không hoàn trả các khoản đặt cọc, chỉ bảo lưu đặt cọc đến ngày 31/12 cùng năm.
 • Các thông báo hủy phải được gửi bằng văn bản qua mail hoặc fax và phải được xác nhận bằng văn bản từ khách sạn.
 • Mọi bảo lưu đặt cọc hoặc cấn trừ chỉ có hiệu lực đến ngày 31/12 cùng năm.
Scroll to Top