Liên lạc ngay đến với chúng tôi nếu bạn có bất kì thắc mắc nào theo địa chỉ dưới đây:

Khách sạn STELLA MARIS NHA TRANG:

  • 57 Tuệ Tĩnh str., Nha Trang City, Việt Nam
  • Tel:(+84-58)3528 518
  • Email: [email protected]
Scroll to Top