Quy định về thanh toán tại khách sạn Stella Maris Nha Trang:

1. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website. Khi sử dụng hình thức thanh toán này.

Khách hàng vui lòng thanh toán qua thông tin được cung cấp từ bộ phận trực tiếp lễ tân hoặc qua website chính thức của khách sạn.

2. TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website stellamarisnhatranghotel.com. Khách hàng đến khách sạn Sao Vàng để thanh toán tiền theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

Scroll to Top